Õpetajate Maja
  » Kontakt
 Kasutajanimi:

Salasõna:

 
Aineühendused ja ainevõistlused
 

Elukestev õpe koondab enda alla kahte projekti, mis valmivad Õpetajate Maja ja Tallinna Haridusameti koostöös ning on suunatud õpetajatele ülelinnaliste aineühenduste tegevuse ning õpilastele ainevõistluste läbiviimise kaudu.

Aineühendustest võivad osa võtta kõik õpetajad, kellel selleks soovi. Igal aineühendusel on oma juhataja ja eelarve, mille raames on aineühenduses tegutsevatel õpetajatel võimalik vastavalt oma huvidele ja soovidele teha ettepanekuid lektorite ja loenguteemade kohta, mida õppeaasta jooksul kuulatakse.

Lisaks loengutele saab osaleda praktilistes töötubades nö õpetajalt-õpetajale programmides, kus on võimalus nii oma kogemusi jagada kui ka teistelt õppida. 

Aineühenduste töö raamidesse mahuvad ka huvitavad kohtumised ning väljasõidud väljaspoole Tallinna, lähtudes aine spetsiifikast ning vajadustest (loodusretked, muuseumi- ja teatrikülastused, külaskäigud vabariigi teistesse koolidesse jne)

Ainevõistluste läbiviimine on Tallinna Õpetajate Maja korraldada alates aastast 2004. Enne seda toimusid võistlused nagu õpilasolümpaadidki Tallinna Haridusameti egiidi all. Ainevõistlused on õpetajate ja õpilaste omaalgatuslik projekt, mille raames on õpilastel võimalus läbi võistlusmomendi proovida oma oskusi ja võrrelda end teistega. Samas on see väljakutse  õpetajatele, kelle õpilased on ainevõistlustega seotud. 

Tallinna Õpetajate Majal on heameel olla partneriks nii õpetajatele kui ka õpilastele nende kahe suure projekti elluviimisel.

 Mõlemat projekti koordineerib Tallinna Õpetajate Maja poolt Merike Palts.

Muudetud : 2016-01-21 15:56:10
Koolitused
Koostööpartnerid

 
www.opetajatemaja.ee 2006