Õpetajate Maja
 Kasutajanimi:

Salasõna:

 
Raekoja plats 14 kinnistule ajutiste juurdepääsu lubade väljastamisest
 

Raekoja plats 14 kinnistule ajutiste juurdepääsu
lubade väljastamisest

Kinnistule juurdepääsu lubade väljastamise kord reguleerib ajutiste juurdepääsulubade väljastamist, et tagada Tallinna Õpetajate Majas toimuvaid üritusi teenindavate sõidukite juurdepääs Tallinna Õpetajate Majale.

Loa taotluse edastab juurdepääsu taotleja Tallinna Õpetajate Majale aadressil info@opetajatemaja.ee vähemalt kuus tööpäeva enne ürituse toimumist.

Taotluses tuleb märkida:
1)   taotleja nimi
2)   registri- või isikukood
3)   vastutava isiku nimi ja tema kontaktandmed
4)   sõiduki riiklik registreerimisnumber
5)   taotluse põhjendus
6)   jalakäijate ala läbimise marsruut
7)   kinnistule juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg

Tallinna Õpetajate Maja väljastab loa põhjendatud taotluse alusel hiljemalt viis tööpäeva enne ürituse toimumist.

Loale märgitakse:
1)   loa number
2)   juurdepääsu kehtivuse kuupäev ja kellaaeg
3)   sihtpunkti kinnistu aadress
4)   jalakäijate ala läbimise marsruut
5)   sõiduki riiklik registreerimisnumber
6)   loa väljastamise põhjendus

Ajutise loa allkirjastab Tallinna Õpetajate Maja direktor.
Luba väljastatakse taotlejale tasuta.

Väljavõte Tallinna Haridusameti 04. juuni 2010 käskkirjast nr 1.-2/298

Taotluse vorm  

Muudetud : 2013-10-30 13:52:57
Koolitused
Koostööpartnerid

 
www.opetajatemaja.ee 2006